Redegørelse om inspektion hvidvaskinspektion i Formue- og Investeringspleje A/S

21-02-2022

Finanstilsynet foretog den 20. maj 2021 en inspektion i Formue- og Investeringspleje A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller.

 

Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af virksomhedens kunder, virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt samt virksomhedens interne kontroller.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er et svenskejet fondsmæglerselskab stiftet i 2001 med hovedsæde i Roskilde. Virksomheden tilbyder sine kunder investering i langsigtede investeringsprodukter. Virksomhedens kunder har deres formuer placeret i depoter i banker, som er knyttet til virksomheden, og virksomheden har fuldmagt til at tilgå kundernes depoter og konti med henblik på investering på kundernes vegne. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at fondsmæglere generelt har en lav iboende risiko, og at virksomheden kun foretager investeringer på vegne af kunderne i overensstemmelse med porteføljeaftalerne med kunderne. Virksomheden forvalter som udgangspunkt udelukkende langsigtede investeringer. Virksomheden har adgang til at følge transaktioner på virksomhedens kunde-forhold i kundernes depoter i de tilknyttede banker. Virksomheden har ikke adgang til at foretage transaktioner i samarbejdsbankerne udover at foretage investeringer på baggrund af kundernes specifikke fuldmagter. Hovedparten af virksomhedens kunder i er bosiddende i Danmark. 

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at sikre, at politikken på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet samt indeholder de principielle og konkrete beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Virksomheden får påbud om med passende hyppighed at foretage interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, samt at sikre, at der foreligger dokumentation for virksomhedens udførte interne kontroller.

Endelig får virksomheden påbud om at udbygge sine skriftlige forretningsgange således, at disse indeholder tilstrækkelige forretningsgange for risikoklassificering af virksomhedens kunder samt gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer. Forretningsgangene skal indeholde beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre.

 

 

Senest opdateret 21-02-2022