GF Forsikring A/S (GF Forsikring) har accepteret bødeforelægget fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne

15-02-2022

Finanstilsynet politianmeldte den 6. juli 2021 GF Forsikring, for at have haft forsikringsvilkår, der er udtryk for forskelsbehandling af gravide. GF Forsikring blev politianmeldt for at overtræde § 18 b i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

GF Forsikring har valgt at vedtage et bødeforelæg på 350.000 kr. fra NSK for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne.  

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 354 a, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Læs politianmeldelsen fra 2021.

Senest opdateret 15-02-2022