Påbud til Alm. Brand Forsikring A/S

07-12-2022

Påbud om at bringe forsikringsvilkår for dækning fra afbestillingsforsikring for gravide kvinder i overensstemmelse med forsikringsligebehandlingsloven.

Finanstilsynet afsluttede i juli 2021 en temaundersøgelse om overholdelse af reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser. Undersøgelsen resulterede i politianmeldelse af 14 forsikringsselskaber. Finanstilsynet har i forlængelse af undersøgelsen haft yderligere dialog med Alm. Brand Forsikring A/S om et nærmere vilkår omkring rejseafbestilling.

Finanstilsynet har konstateret, at Alm. Brand Forsikring A/S har haft et forsikringsvilkår, der indebærer, at en gravid kvindes mulighed for at opnå afbestillingsdækning for andre forhold end akut sygdom afhænger af, hvorvidt kvinden på tidspunktet for rejsens bestilling er bekendt med sin graviditet. Hvis kvinden på tidspunktet for rejsens bestilling har kendskab til sin graviditet er hun senere i graviditeten afskåret fra afbestillingsdækning, selvom forholdet, der begrunder afbestillingen, først opstår efter rejsens bestilling, og selvom der på tidspunktet for rejsens bestilling ikke foreligger forhold omkring graviditeten, der gør det uforsvarligt at rejse.

Finanstilsynet vurderer, at vilkåret indebærer, at det alene er det faktum, at kvinden er gravid og bekendt hermed, der bliver afgørende for, hvorvidt der kan opnås dækning, hvis der sidenhen opstår forhold, der gør det uforsvarligt at rejse.

I modsætning hertil vil en kvinde, der først bliver bekendt med sin graviditet efter en rejse er bestilt, kunne opnå dækning, hvis der opstår sådanne forhold ved graviditeten, der nødvendiggør en afbestilling, fordi det vil være uforsvarligt at rejse. Vilkåret medfører dermed, at kvinder behandles forskelligt afhængig af hvorvidt de på tidspunktet for rejsens bestilling er bekendt med graviditeten eller ej.

Finanstilsynet vurderer, at et forsikringsvilkår, som undtager for dækning med henvisning til graviditet, indebærer direkte forskelsbehandling på grund af køn.

Finanstilsynet har derfor påbudt Alm. Brand Forsikring A/S at bringe deres vilkår for dækning fra afbestillingsforsikring i relation til gravide kvinder i overensstemmelse med lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser. 

Senest opdateret 07-12-2022