Administrativt bødeforelæg til Brd. Klee A/S for overtrædelse af § 25, 1. pkt., i lov om kapitalmarkeder

04-08-2022

Finanstilsynets afgørelse af 1. august 2022

Brd. Klee A/S har den 1. august 2022 modtaget et administrativt bødeforelæg på 10.000 kr., tildelt af Finanstilsynet, for at have overtrådt § 25, 1. pkt., i lov om kapitalmarkeder, idet selskabet i flere tilfælde ikke har indsendt offentliggørelsespligtige oplysninger til Finanstilsynet i perioden fra 19. januar 2019 til 3. marts 2022, herunder i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapporter og halvårsrapporter.

Finanstilsynet har lagt vægt på, at overtrædelse af bestemmelsen kan medføre, at offentligheden ikke har adgang til de oplysninger, som de skal have i henhold til lov om kapitalmarkeder, og at overtrædelse kan medvirke til at skade tilsynet med kapitalmarkederne. Endvidere har Finanstilsynet lagt vægt på, at Brd. Klee A/S i flere konkrete tilfælde ikke har indberettet i henhold til § 25, 1. pkt., i lov om kapitalmarkeder. Det gælder i forbindelse med offentliggørelse af selskabets års- og halvårsrapporter siden 2019. Som følge heraf har Finanstilsynet valgt at tildele en administrativ bøde.

Senest opdateret 04-08-2022