Påbud til Saxo Bank - skal fjerne oplysningen om at kunden kan tage ny hensigtsmæssighedstest

11-04-2022

Når private investorer har foretaget en hensigtsmæssighedstest, må en handelsplatform ikke oplyse investorerne om, at de har mulighed for at tage en ny hensigtsmæssighedstest. Påbuddet skal sikre, at formålet med hensigtsmæssighedstesten ikke udvandes, og at kunderne forholder sig til deres testresultat inden en investering.

Finanstilsynet påbyder Saxo Bank A/S, at fjerne oplysningen om, at kunder kan tage hensigtsmæssighedstesten på ny efter kunden allerede har gennemført testen og er blevet præsenteret for resultatet af testen, jf. investorbeskyttelsesbekendtgørelsens § 13.

Påbuddet bygger på guidelines fra ESMA (den europæiske værdipapir – og markedstilsynsmyndighed) som har udformet en best practice til MIFID II-lovgivningen på området. Den beskriver, hvordan en værdipapirhandler bør advare detailkunder om komplekse produkter. Det er bl.a. med udgangspunkt i disse retningslinjer Finanstilsynet har vurderet, at Saxo Bank skal have et påbud. Et eksempel på dårlig praksis er ifølge ESMA“…warnings that include the ability to immediately retake the assessment…”.

Læs hele afgørelsen

Læs ESMAs guidelines

Senest opdateret 11-04-2022