Redegørelse om inspektion i Integritet Invest ApS (hvidvaskområdet)

12-04-2022

Finanstilsynet var i november 2021 på inspektion i Integritet Invest ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet.

Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og -overvågning samt virksomhedens undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.

Virksomhedens forretningsmodel er at rådgive kunder om investeringer på kundernes depoter og konti i kundernes pengeinstitutter. Virksomheden rådgiver primært privatkunder, men også selskaber, f.eks. holdingselskaber, men som ejes af én fysisk person, som kontrakten indgås med. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at investeringsrådgivere generelt har en lav iboende risiko, både pga. af produktet, hvor virksomheden udbyder ikke-komplekse, højt likvide og børsnoterede produkter, samt at virksomhedens kundeforhold er langvarige og regelmæssige. Desuden udbyder virksomheden investeringsrådgivning, hvor virksomheden alene har kiggeadgang til kundernes depotkonti.

På baggrund af inspektionen har Finanstilsynet fundet anledning til følgende tilsynsreaktion.

Virksomheden har fået påbud om at vurdere og, hvor relevant, indhente oplysninger om kundeforholdenes formål og tilsigtede beskaffenhed og at sikre, at dette kan dokumenteres overfor Finanstilsynet.

 

Senest opdateret 12-04-2022