Redegørelse om påbud til Facit Bank A/S vedrørende fejl i årsrapporten for 2020

29-04-2022

Finanstilsynet har givet et påbud til Facit Bank A/S om at rette nogle forhold som fejl i bankens kommende årsrapport for 2021.

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Facit Bank A/S’ årsrapport for 2020.

Sammenfatning

Facit Bank A/S har i sin årsrapport for 2020 indregnet et udskudt skatteaktiv på 11,4 mio.kr. Bankens første regnskabsår var 2019, og banken havde haft et negativt resultat før skat på 26,8 mio. kr. i 2019 og et negativt resultat før skat på 94,2 mio. kr. i 2020. 

Banken skulle derfor have overbevisende dokumentation for indregning af skatteaktivet i årsrapporten for 2020.

Finanstilsynet vurderede, at historikken fra den virksomhed, som banken havde overtaget lån fra, ikke udgjorde et objektivt verificerbart bevis for, at banken kunne indregne det udskudte skatteaktiv. 

Finanstilsynet lagde ved sin vurdering vægt på, at der i 2020 kom en væsentlig ændring i reguleringen for den type udlån, usikrede forbrugslån til privatkunder, som udgjorde bankens hovedaktivitet. Der blev indført et ÅOP-loft på 35 % og et omkostningsloft. Herudover blev der offentliggjort en ny fælles vejledning om kreditværdighedsvurdering fra Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden.

Det udskudte skatteaktiv var væsentligt, og Finanstilsynet vurderede derfor, at det var en fejl, at banken havde indregnet skatteaktivet i årsrapporten for 2020 og i halvårsrapporten for 2021. Da bankens årsrapport for 2021 var nært forestående, gav Finanstilsynet banken påbud om behandle forholdet som en fejl og undlade indregningen i årsrapporten for 2021.

Herudover manglede der i årsrapporten for 2020 oplysninger om vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, henvisning til hvor lønpolitikken forefindes samt sammenligningstal for oversigten over ændringer i udskudt skat, som banken også fik påbud om at rette som fejl i årsrapporten for 2021. 

 

Senest opdateret 29-04-2022