Afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for GrønlandsBANKEN

05-10-2021

Finanstilsynet har den 4. oktober 2021 truffet afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for GrønlandsBANKEN i medfør af § 266, stk. 1, 1. pkt. i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft på Grønland ved kongelig anordning (lov om finansiel virksomhed). Finanstilsynet fastsætter kravet til de nedskrivningsegnede passiver pr. 1. januar 2027 for GrønlandsBANKEN til 20,1 pct. af instituttets samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. Det svarer til 30,4 pct. af de risikovægtede eksponeringer.

Senest opdateret 05-10-2021