Redegørelse om inspektion i 4Finance ApS (hvidvaskområdet)

19-11-2021

Finanstilsynet var i april 2021 på inspektion i 4Finance ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden tilbyder mindre forbrugslån til privatpersoner. 

Virksomheden udbyder lån til kunderne gennem to forskellige brands/hjemmesider: Vivus.dk og Zaplo.dk. Virksomheden tilbyder ikke andre produkter og er kun til stede på det danske marked. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder et enkelt finansielt produkt, og at produktet alene tilbydes til privatpersoner bosat i Danmark. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder.

På baggrund af inspektionen har virksomheden fået påbud om at sikre, at virksomheden gennemfører løbende ajourføring af kundeoplysninger for samtlige kunder i virksomhedens kundeportefølje. 


 

Senest opdateret 19-11-2021