Påtale til Aalborg Boldspilklub A/S for ikke hurtigst muligt at have offentliggjort intern viden til Finanstilsynet og for ikke i tilstrækkelig grad at have opfyldt pligten til at føre insiderlister

18-05-2021

Finanstilsynet påtaler den 18. maj 2021 Aalborg Boldspilklub A/S for ikke hurtigst muligt at offentliggøre intern viden, jf. artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen og for ikke i tilstrækkelig grad at have opfyldt pligten til at føre insiderlister, jf. artikel 18, stk. 1.

Den 14. januar 2020 modtog Aalborg Boldspilklub (herefter AaB) et tilbud fra F.C. København (herefter FCK) om køb af AaB-spilleren Mikkel Kaufmann. Tilbuddet var under AaB’s forventninger, og AaB indgik derfor i nye forhandlinger med FCK. I perioden fra 14. januar 2020 til 19. januar 2020 havde AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum og FCK’s manager Ståle Solbakken en korrespondance over SMS, hvor de diskuterede, hvordan de videre forhandlinger omkring et muligt spillersalg af Mikkel Kaufmann skulle forløbe.

Thomas Bælum præsenterede i korrespondancen en forventet salgspris og accepterede at mødes med FCK den 20. januar 2020 på betingelse af, at Ståle Solbakken forhøjede sit oprindelig bud for Mikkel Kaufmann. Thomas Bælum valgte herved at indgå i realitetsforhandlinger med FCK omkring et muligt salg af Mikkel Kaufmann.

Parterne mødtes den 20. januar 2020, her fremsatte FCK et nyt tilbud, der var af en sådan størrelsesorden, at AaB’s direktør indgik en betinget aftale om salg af Mikkel Kaufmann. Aftalen var betinget af bestyrelsens accept samt en række andre forhold.

Den 21. januar 2020 gav bestyrelsen deres accept til salget af Mikkel Kaufmann, under de vilkår som parterne havde forhandlet på plads.

AaB og FCK var enige i vilkårene for salget og underskrev transferaftalen den 22. januar 2020. Aftalen var betinget af Mikkel Kaufmanns accept af personlige forhold.

AaB har oplyst til Finanstilsynet, at selskabet først klassificerede oplysningerne om salget af Mikkel Kaufmann som intern viden den 24. januar 2020, hvor Mikkel Kaufmann havde accepteret de personlige vilkår.

Finanstilsynet bemærker, at det ikke er en betingelse, at et forhold eller en begivenhed er en realitet, før at der kan være tale om intern viden. Det er tilstrækkeligt, at der er en reel mulighed for, at forholdet eller begivenheden vil indtræde. Det kan f.eks. som i nærværende sag være igangværende forhandlinger, hvor parterne endnu ikke er blevet enige om afgørende vilkår.

Finanstilsynet vurderer, at AaB var berettiget til at udsætte offentliggørelsen. Udsættelse var berettiget, fordi hensynet til forhandlingerne og gennemførelsen af salget talte for, at øjeblikkelig offentliggørelse kunne skade legitime interesser for udstederen, og fordi udsættelsen ikke ville vildlede markedet.

På baggrund heraf er det Finanstilsynets vurdering, at AaB ikke i tilstrækkelig grad har sikret opfyldelse af oplysningspligten i art. 17 i MAR smh. med art. 7 i MAR, idet AaB først offentliggjorde den interne viden den 24. januar 2020.

Finanstilsynet finder endvidere, at der er sket overtrædelse af artikel 18, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen omkring pligten til at oprette og ajourføre insiderlister, idet Aalborg Boldspilklub A/S ikke har kunnet indsende en korrekt udfyldt permanent insiderliste og ikke har oprettet en hændelsesbaseret insiderliste i forbindelse med den interne viden omkring salget af Mikkel Kaufmann.

Senest opdateret 18-05-2021