Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

04-06-2021

Finanstilsynets afgørelse af 4. juni 2021 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug(markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 4. juni 2021 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om transaktioner i første halvår af 2021. Den ledende medarbejder modtog aktier i udstederselskabet. Tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvormed transaktionen var indberetningspligtig. 

Senest opdateret 04-06-2021