Påbud til Velliv om hensættelser til tabsgivende risikoprodukter

24-06-2021

Påbuddene er udstedt med hjemmel i § 21, stk. 2 og 7, i lov om finansiel virksomhed, samt § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet. Afgørelsesdatoen er 24. juni 2021. Afgørelsen er truffet efter forelæggelse for Finanstilsynets bestyrelse, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan Velliv hensætter til tabsgivende risikoprodukter og giver på den baggrund tre påbud. De tre påbud vedrører:

  • rimelig fordeling af det realiserede resultat ved at hensætte midler i de tilhørende risikokontributionsgrupper til tabsgivende risikoprodukter
  • rimelig fordeling af det realiserede resultat ved at hensætte midler i de tilhørende risikokontributionsgrupper til diskontering og pristalsregulering af risikoprodukter
  • rimelig fordeling af det realiserede resultat ved, at finansieringen af hensættelser til tab som følge af rabatter fra egenkapitalen sker fra egenkapitalens midler.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 24-06-2021