Redegørelse om inspektion i DLR Kredit A/S

14-06-2021

Finanstilsynet var i november-december 2020 på inspektion i DLR Kredit A/S (DLR). Inspektionen omfattede en gennemgang af kreditområdet og LTV-overvågningen (lånets størrelse sat i forhold til ejendommens værdi). Finanstilsynet gennemgik relevante politikker, forretningsgange og rapportering. Finanstilsynet gennemgik desuden på kreditområdet en stikprøve på 30 eksponeringer indenfor kontor- og forretningssegmentet, samt eksponeringer med pant i hoteller m.v. og gennemgik en stikprøve af LTV-overvågningen.

 

Opsummering og risikovurdering

Finanstilsynet konstaterede, at DLR i sin LTV-overvågning ikke opdaterer dagsværdien af lånet i beregningen af kravet til supplerende sikkerhed før, at der er kommet en opdateret vurdering af det bagvedliggende pant. DLR’s metode til at fastsætte størrelsen af kravet til supplerende sikkerhed sikrer derved ikke afdækning ved løbende stigning i lånets LTV, på baggrund af stigninger i lånets dagsværdi. DLR fik påbud om at opgøre sikkerhedsgrundlaget for de udestående særligt dækkede obligationer korrekt. 

Finanstilsynet konstaterede desuden, at instituttet ikke rapporterer på den eksterne finansieringsrisiko forbundet med supplerende sikkerhed. Finanstilsynet vurderer, at den eksterne finansieringsrisiko er en væsentlig risiko, der løbende skal rapporteres på. DLR fik påbud om, at den eksterne finansieringsrisiko forbundet med LTV-området løbende bliver rapporteret.

Finanstilsynet konstaterede også, at der ikke er udøvet compliance på LTV-området. DLR fik påbud om, at compliancefunktionen skal udøve compliance-handlinger i relation til LTV-overvågningen.

Finanstilsynet konstaterede i forbindelse med gennemgangen af udlån, at DLR’s klassifikation i en række udlån i stikprøven er for positiv og ikke afspejler den aktuelle kreditrisiko fuldt ud. 

DLR tager et ledelsesmæssigt skønnet tillæg til dækning af den risiko ved COVID-19, der ikke er identificeret ved individuelle og modelmæssige nedskrivninger. Finanstilsynet vurderer - også i lyset af den begrænsede stikprøve – at disse tillæg kan dække de konstaterede mangler. 

Finanstilsynet understregede, at DLR fremadrettet bør have fokus på observationerne om en for positiv rating og den deraf konstaterede risiko, når instituttet foretager sine ledelsesmæssige skøn, ligesom dokumentationen heraf skal styrkes. 

Finanstilsynets observationer havde ikke betydning for instituttets solvensbehov. 

 

 

Senest opdateret 14-06-2021