Redegørelse om inspektion af Danske Bank Sverige (nedskrivninger i lyset af COVID-19)

03-06-2021

Finanstilsynet gennemførte i maj 2021 en inspektion af Danske Banks filial i Sveriges nedskrivninger på udlån til erhvervskunder.

 

Formålet med inspektionen var at vurdere, om banken havde nedskrevet tilstrækkeligt pr. 31. december 2020, herunder bl.a. i lyset af den negative påvirkning af den svenske og internationale økonomi fra COVID-19. Finanstilsynet undersøgte også, om udlånene var placeret i de korrekte stadier i henhold til nedskrivningsreglerne.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets vurdering af bankens nedskrivninger og stadieplacering byggede på en gennemgang af udlån til 19 erhvervskunder, der var udvalgt blandt de 100 største udlån. Inden udvælgelsen havde Finanstilsynet frasorteret kunder med de bedste ratings og kunder med alle faciliteter i stadie 1.

Finanstilsynet vurderede, at bankens retningslinjer for stadieplacering af udlån generelt var betryggende. Finanstilsynet vurderede også, at nedskrivningerne på de udvalgte udlån med objektiv indikation for kreditforringelse, inkl. de ledelsesmæssige skøn, samlet set var tilstrækkelige og nødvendige.

Der manglede dog i en del tilfælde budget- og periodemateriale for erhvervskunderne og oplysninger om deres brug af COVID-19 hjælpepakker. Finanstilsynet finder, at disse oplysninger er relevante for bankens vurdering af kreditrisikoen ved kunderne og dermed for stadieplaceringen af udlån og for beregningen af nedskrivninger. Banken manglede også i nedskrivningsberegningerne generelt at begrunde og dokumentere eller sandsynliggøre de scenarier, hvor banken ikke fik tab. Finanstilsynet henviser derfor til inspektionen i oktober 2020 af Danske Bank-koncernens nedskrivninger, hvor banken fik påbud om at sikre, at de manuelle nedskrivningsberegninger indeholder realistiske og begrundede scenarier. Banken har stadig frist til at opfylde påbuddet.

 

Senest opdateret 03-06-2021