Redegørelse om hvidvaskinspektion i Svea Finans A/S

12-07-2021

Finanstilsynet foretog i februar 2021 en inspektion i Svea Finans A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskabsprocedurer og overvågning af kunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Svea Finans A/S er et datterselskab af Svea Ekonomi AB, som er et svensk selskab. Virksomheden driver finansiel virksomhed i en række europæiske lande og udbyder produkterne fakturakøb og factoring (fakturabelåning) til erhvervskunder, primært vækstvirksomheder og nystartede virksomheder i Danmark.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er middel. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på, at virksomheden kun udbyder produkterne fakturakøb og factoring til kunder bosiddende i Danmark.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påtale for, at virksomheden ikke havde en risikovurdering for perioden før december 2020.

Virksomheden får påbud om at sikre, at den foretager underretning til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om, eller når virksomheden har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at den med passende hyppighed foretager interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, herunder at virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller.

 

 

Senest opdateret 12-07-2021