Påtale til PensionDanmark for overtrædelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser

07-07-2021

Finanstilsynet igangsatte i efteråret 2020 en undersøgelse af en række forsikringsselskabers mulige brud på reglerne om ligebehandling i forhold til gravide kvinder.

I den forbindelse anmodede Finanstilsynet 23 virksomheder om en redegørelse for bl.a. virksomhedens forsikringsvilkår. Finanstilsynet har i den forbindelse konstateret, at PensionDanmark i perioden 2010-2014 har haft forsikringsvilkår i et af virksomhedens produkter, der undtager for dækning ved graviditetsrelaterede forhold.

Finanstilsynet har på den baggrund påtalt, at PensionDanmark har overtrådt § 8, i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, ved at have haft forsikringsvilkår, der er udtryk for forskelsbehandling.

Senest opdateret 07-07-2021