Offentliggørelse i forlængelse af påbuddet om at gennemføre en uvildig undersøgelse af gældsinddrivelsessagen

13-07-2021

Danske Bank offentliggjorde d. 30. juni 2021 en status for dens arbejde med at rydde op i fejlene i bankens gældsinddrivelsessystemer. Af denne status fremgår, at banken pr. 1. juli 2021 har gennemgået og informeret 97% af de kunder, der var omfattet af de fire hovedårsager til fejlene, og udbetalt kompensation til de kunder, der var berettiget hertil. De resterende 5.600 kunder med særligt komplicerede sager er blevet informeret om, at der i deres sag er behov for at foretage et yderligere kvalitetstjek. Desuden har banken afdækket yderligere 13 forhold, der kan have ført til, at bankens kunder uretmæssigt er opkrævet penge, så banken nu i alt har identificeret 27 yderligere fejlkilder. 

I Finanstilsynets afgørelse om at iværksætte en uafhængig undersøgelse forvar det udsat, at banken ville have afsluttet sin oprydning i sommeren 2021, og at de uafhængige undersøgere kunne have afleveret deres rapport til Finanstilsynet herefter. Imidlertid har kompleksiteten i opgaven vist sig at være betydeligt større, blandt andet fordi banken efterfølgende har afdækket stadigt flere supplerende fejlkilder. 

Finanstilsynet har derfor, efter at have fået en orientering fra banken og de uafhængige undersøgere og efter at have orienteret Finanstilsynets bestyrelse, meddelt banken og de uafhængig undersøgere, at færdiggørelsen af arbejdet deles op i faser, så det sikres, at der med udgangen af oktober 2021 foreligger en delrapport fra de uafhængige undersøgere, som omhandler bankens metoder, principper og kontroller for at udsøge og kompensere kunder omfattet af de oprindelig fire hovedårsager.

Banken vil desuden inden udgangen af oktober have gennemført det udestående kvalitetstjek og afsluttet de resterende 5.600 komplicerede sager, idet der dog kan udestå visse sager, hvor datafremskaffelsen viser sig ekstraordinært kompliceret, og hvor der kræves særlig viden om, hvordan bankens systemer historisk har fungeret.
Den nærmere tilrettelæggelse af afleveringen af den endelige rapport blive aftalt inden udgangen af august, herunder om affrapporteringen vil ske samlet eller separat. Arbejdet dermed forventes at løbe ind i 2022.

Den endelige rapport vil omfatte:

  • bankens metoder, systemer og kontroller til at udsøge og evt. kompensere kunder omfattet af de 27 yderligere fejlkilder, der er nævnt i bilag 2.5 i bankens redegørelse eller som efterfølgende er afdækket.
  • Bankens foranstaltninger for at rense eksisterende data, kontroller i forbindelse med indlæggelse af data i bankens gældsinddrivelsessystemer og en vurdering af, om bankens IT systemer fremadrettet kan understøtte en korrekt gældsinddrivelse.
 

Senest opdateret 13-07-2021