Redegørelse om undersøgelse af Sampension Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

16-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Sampension Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Sampension Livsforsikring A/S er et kundeejet pensionsselskab. Virksomheden tilbyder arbejdsmarkeds- og firmapensionsordninger og pensionsordninger til en begrænset gruppe af privatkunder.

Virksomhedens tilbyder hovedsageligt kollektive livs- og pensionsforsikringer på det danske offentlige og private arbejdsmarked. Virksomhedens kunder er fortrinsvis fysiske personer, der er overenskomstansatte med en obligatorisk pensionsordning. 

Finanstilsynet vurderer, at Sampension Livsforsikring A/S’ iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden hovedsageligt udbyder arbejdsmarkeds- og firmapensionsordninger i Danmark.  

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering, således, at den særskilt identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til helholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Senest opdateret 16-07-2021