Redegørelse om undersøgelse PenSam Pension Forsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet

16-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af PenSam Pension Forsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

PenSam Pension Forsikringsaktieselskab et dansk arbejdsmarkedspensionsselskab for FOA-faggrupperne. Virksomheden er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab, hvis produkter består af arbejdsmarkedspensionsordninger på samme måde som en tværgående pensionskasse. Virksomhedens kundegruppe er beskæftiget inden for social- og sundhedssektoren, den pædagogiske sektor og servicefag primært inden for den offentlige sektor. 

Finanstilsynet vurderer, at PenSam Pension Forsikringsaktieselskabs iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden alene udbyder arbejdsmarkedspensionsordninger til kunder bosat i Danmark.

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering, således, at den er underbygget med relevante oplysninger om kunderne. Virksomheden skal desuden sikre, at risikovurderingen i tilstrækkelig grad særskilt identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Senest opdateret 16-07-2021