Redegørelse om undersøgelse Norli Pension Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

16-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Norli Pension Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Norli Pension Livsforsikringsselskab A/S er et dansk pensionsselskab. Virksomheden udbyder ikke pensionsordninger til nye kunder, men servicerer kunder med eksisterende traditionelle pensionsprodukter.

Finanstilsynet vurderer, at Norli Pension Livsforsikring A/S’ iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden alene overtager pensionsselskabers pensionsporteføljer af traditionelle pensionsprodukter.

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering således, at den i tilstrækkelig grad særskilt identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme. Virksomheden skal desuden sikre, at risikovurderingen er underbygget med relevante oplysninger.

Senest opdateret 16-07-2021