Redegørelse om undersøgelse af Danica Pension Livsforsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet

16-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Danica Pension Livsforsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab er et af Danmarks største livsforsikrings- og pensionsselskaber. Virksomheden udbyder pensionsordninger og livs- og invalideforsikringer på det danske pensionsmarked. 

Finanstilsynet vurderer, at Danica Pension Livsforsikringsselskab iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden udbyder pensionsordninger i Danmark for personer med tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får et påbud om at revidere sin risikovurdering af virksomhedens kundetyper, lande og geografiske områder således, at den i tilstrækkelig grad identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Senest opdateret 16-07-2021