Redegørelse om undersøgelse af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

07-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række fondsmæglerselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Fondsmæglerselskabets primære forretningsområde består af aftaler med Investeringsforeningen Stonehenge om investeringsrådgivning, markedsføring og distribution. Virksomheden udbyder desuden skønsmæssig porteføljepleje. Virksomheden opererer kun i Danmark og kunderne er danske privatpersoner og danske juridiske enheder. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden udbyder finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Virksomheden nedbringer risikoen ved kun at udbyde simple finansielle produkter med udgangspunkt i investeringer inden for Danmarks grænser. 

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner i relation til virksomhedens risikovurderingen.

Virksomheden får således påbud om at revidere sin risikovurdering, så den at virksomhedens risikovurdering i højere grad behandler risikoen for at blive brugt til henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme særskilt. Virksomheden skal desuden sikre, at risikovurderingen er underbygget med relevante oplysninger og tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

 

Senest opdateret 07-07-2021