Redegørelse om undersøgelse af Miranova Fondsmæglerselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

07-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Miranova Fondsmæglerselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række fondsmæglerselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden udbyder investeringsrådgivning og porteføljepleje. Investeringsporteføljerne indeholder bl.a. globale indeksfonde (ETF’er – exchange traded funds) med aktier og obligationer samt danske børsnoterede investeringsforeninger med aktier og obligationer. Virksomhedens kunder er primært privatpersoner og selskaber.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.  Virksomhedens forretningsmodel nedbringer risikoen ved, at kunderne skal oprette en depotkonto i egen bank, og virksomheden herefter vil foretage investeringer på baggrund af en instruks, som sendes til depotbanken. Virksomheden har dermed ikke adgang til kundemidler. 

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner i relation til virksomhedens risikovurderingen.

Virksomheden får således påbud om at revidere sin risikovurdering, så den i tilstrækkelig grad særskilt identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme. Virksomheden skal desuden sikre, at risikovurderingen er underbygget med relevante data og tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

 

Senest opdateret 07-07-2021