Redegørelse om undersøgelse af Fondsmæglerselskab Investering & Tryghed A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

07-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Fondsmæglerselskab Investering & Tryghed A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række fondsmæglerselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden udbyder individuel investeringsrådgivning. Rådgivningen er formaliseret i form af en aftale om porteføljepleje mellem virksomheden og kunden. Aftalen kan enten udgøre diskretionær porteføljepleje eller en rådgivningsaftale. Virksomheden investerer primært direkte i børsnoterede enkeltpapirer. Kerneområderne består af det nordiske aktiemarked, danske stats-, realkredit-, og virksomhedsobligationer. Virksomhedens kunder består primært af danske privatkunder, virksomheder og fonde.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på virksomhedens relativt simple forretningsmodel og simple finansielle instrumenter. 

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner i relation til virksomhedens risikovurderingen.

Virksomheden får således påbud om at revidere sin risikovurdering, så den i tilstrækkelig grad særskilt identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme. Virksomheden skal desuden sikre, at risikovurderingen er underbygget med relevante oplysninger og tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

 

Senest opdateret 07-07-2021