Redegørelse om undersøgelse af HP Fondsmæglerselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

07-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af HP Fondsmæglerselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række fondsmæglerselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

HP Fondsmæglerselskab rådgiver om og udfører porteføljepleje i danske stats- og realkreditobligationer og gearede mandater. Virksomheden forvalter hovedsageligt med handelsfuldmagt for UCITS’s afdelinger, kapitalforeninger og diskretionære mandater og i mindre grad som investeringsrådgiver uden handelsfuldmagt.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden har en relativt simpel forretningsmodel, og investerer via simple finansielle produkter. Omvendt investerer virksomheden i udenlandske covered bonds, herunder korte og mellemlange statsobligationer.

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner i relation til virksomhedens risikovurderingen.

Virksomheden får således påbud om at revidere sin risikovurdering, så den i tilstrækkelig grad identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Virksomheden skal desuden sikre, at risikovurderingen er underbygget med relevante data og tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

 

Senest opdateret 07-07-2021