Redegørelse om undersøgelse af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

07-07-2021

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S’ (herefter ”virksomheden”) risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række fondsmæglerselskaber.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Fondsmæglerselskabet yder investeringsrådgivning, modtagelse og formidling af ordrer samt skønsmæssig porteføljepleje med fokus på langsigtede investeringer i børsnoterede selskaber. Virksomhedens kundekreds for skønsmæssig porteføljepleje udgøres af et antal diskretionære mandater, hvor kunderne er udenlandske juridiske personer i form af institutionelle og professionelle investorer, herunder offentlige forvaltninger og virksomheder.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Virksomhedens forretningsmodel nedbringer risikoen ved, at kunderne skal oprette en depotkonto i egen bank, og virksomheden herefter vil foretage investeringer på baggrund af en instruks, som sendes til depotbanken. Virksomheden har dermed ikke adgang til kundemidler. 

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner i relation til virksomhedens risikovurderingen.

Virksomheden får således påbud om at revidere sin risikovurdering, så den særskilt identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

 

Senest opdateret 07-07-2021