Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

25-01-2021

Finanstilsynets afgørelse af 22. januar 2021 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug(markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 22. januar 2021 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om to transaktioner i sidste halvår af 2020. Den ledende medarbejder købte henover to dage aktier samt tegningsrettigheder i selskabet, hvor vedkommende er CMO. I løbet af perioden krydser den ledende medarbejder tærsklen på 20.000 EUR, hvorefter transaktionerne er indberetningspligtige. 

Senest opdateret 25-01-2021