Redegørelse om inspektion i Lake Exchange ApS (hvidvaskområdet)

15-01-2021

Finanstilsynet var i november 2020 på inspektion i Lake Exchange ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen om-fattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer og overvågning af privat- og erhvervskunder

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling i medfør af § 41 i hvidvaskloven. Virksomheden tilbyder valutaveksling til private kunder og virksomhedskunder. 

Virksomheden består udelukkende af direktøren. Virksomheden har indtil videre kun privatkunder i porteføljen. Kunderne er primært lejlighedskunder, som f.eks. turister, der har brug for at få vekslet valuta.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering har baggrund i vurderingen af den iboende risiko for hvidvask og terrorfinansiering, som er forbundet med valutavekslingsvirksomhed . 

På baggrund af inspektionen har nogle områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Virksomheden får påbud om at sikre, at risikovurderingen behandler virksomhedens risiko for at blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme særskilt.
 
Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomhedens hvidvaskpolitik i tilstrækkeligt omfang afspejler virksomhedens konkrete risikoprofil, herunder virksomhedens risikovurdering. I politikken skal virksomheden fastsætte de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet samt indeholde de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

 

 

Senest opdateret 15-01-2021