Påtale til P+ (tidligere JØP) for omvalgsmaterialet til særlig udsat medlemsgruppe

08-02-2021

Finanstilsynet giver P+ to påtaler for ikke at have overholdt sin forpligtelse til at handle redeligt og loyalt overfor sine kunder, da selskabet tilbød omvalg til medlemmer, der får udbetaling ved invaliditet.

I 2018 gennemførte P+, Pensionskassen for Akademikere (daværende JØP) et omvalgskampagne for medlemmer med helt eller delvist garanterede pensioner. Selskabet valgte at skrive ud til næsten alle de pågældende medlemmer, inkl. de medlemmer, som modtog pensioner fra selskabet, enten invalide- eller aldersydelse (de aktuelle medlemmer).

Finanstilsynet påtaler, at P+ ikke overholdt sin forpligtelse til at handle redeligt og loyalt, jf. § 4 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører,

da selskabet tilbød omvalg til medlemmer der får udbetaling ved invaliditet, som udgør en særligt udsat gruppe, ved:

  1. ikke at tage særligt højde for denne gruppes behov, og uden at have gjort sig relevante og tilstrækkelige overvejelser om, hvorvidt et omvalg ville være hensigtsmæssigt for denne gruppe og dermed uden at have medtaget de relevante overvejelser i rådgivningen af disse medlemmer

  2. ikke at have tydeliggjort forskellene på de forskellige risici og størrelsen på disse i de medlemmers ydelser før og efter omvalg i informationsmaterialet.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 08-02-2021