Redegørelse om påbud til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland – rettidig udsendelse af omkostningsrapporter

18-02-2021

Finanstilsynet har konstateret, at Nordea Danmark ikke rettidigt har udsendt ex post-oplysninger om omkostninger og gebyrer til investeringskunder. Det har givet anledning til et påbud.

 

Sammenfatning

Pengeinstitutter skal fremsende oplysninger til investeringskunder vedrørende omkostninger og gebyrer, som kunder har betalt i forbindelse med blandt andet udførelsen af investeringer.

Det overblik, oplysningskravet skaber, giver en kunde mulighed for at agere på baggrund heraf og træffe beslutning om kundens fortsatte løbende investering, herunder i det tilfælde hvor de faktiske omkostninger og gebyrer ikke stemmer overens med kundes forventninger. Jo længere tid der går fra perioden som omkostninger vedrører, til kunden modtager dem, desto mindre er oplysningerne værd for kunden.

Det er derfor afgørende, at oplysninger om omkostninger og gebyrer er kunder i hænde hurtigst muligt efter afslutningen af en den periode, som oplysningerne vedrører. Modtager en kunde oplysninger vedr. omkostninger og gebyrer senere end 3 måneder efter endt årlig regnskabsperiode, anser Finanstilsynet som udgangspunkt dette som for sen levering af oplysningerne.

Hvis oplysninger, særligt fra udenlandske tredjeparter, kan give udfordringer for pengeinstitutter i forhold til at levere oplysninger rettidigt, forventer Finanstilsynet, at de opdaterede oplysninger eftersendes hurtigst muligt. Endvidere bør pengeinstitutter sikre, at alle relevante oplysninger er modtaget i tide, herunder stille krav til tredjeparter om at levere i overensstemmelse hermed.

Kunderne i Nordea Danmark modtog både i 2019 og 2020 først rapporter med oplysninger 6 – 9 måneder efter årsafslutning.

Det er Finanstilsynets vurdering, at Nordea Danmarks efterlevelse af reglerne om årlig udsendelse af omkostningsoplysninger har været utilstrækkelig, idet banken ikke har sikret, at kunderne har modtaget omkostnings- og gebyroplysninger rettidigt.

Nordea Danmark fik derfor påbud om at sikre, at bankens investeringskunder rettidigt modtager ex post-oplysninger vedrørende omkostninger og gebyrer.

 

Senest opdateret 18-02-2021