Redegørelse om inspektion hvidvaskinspektion i DLR Kredit A/S

12-02-2021

Finanstilsynet foretog i december 2020 en inspektion i DLR Kredit A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privat- og erhvervskunder, virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt samt virksomhedens interne kontroller.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomhedens forretningsmodel er baseret på traditionel realkreditvirksomhed, hvor virksomheden yder lån mod pant i fast ejendom, der finansieres ved udstedelse af obligationer.

Virksomheden yder lån mod pant i fast ejendom i Danmark til finansiering af landbrugsejendomme – herunder boliglandbrug – samt til boligudlejningsejendomme, kontor- og forretningsejendomme og andelsboliger. Virksomheden yder tillige lån i Grønland og på Færøerne primært til ejerboliger.

Virksomheden samarbejder med en række pengeinstitutter, der står for al kundekontakt og formidling af lånene til kunderen. Virksomheden har dermed kun i begrænset omfang i kontakt med kunderne. Virksomheden er afhængig af kundeetablering hos institutterne, idet dette er den eneste måde, som virksomheden kan etablere kundeforhold på. Virksomheden er dog stadig forpligtet til at udføre sin egen kundekendskabsvurdering og transaktionsovervågning.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til middel vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på virksomhedens forretningsmodel, samt virksomhedens produktpalet, som består af ét realkreditprodukt.

På baggrund af inspektionen er der kun et område, som giver anledning til tilsynsmæssig reaktion.

Virksomheden får påbud om at sikre, at der gennemføres løbende ajourføring af kundekendskabsoplysninger for samtlige kunder i virksomhedens kundeportefølje, herunder at der sker ajourføring af kunden, hvis denne flytter til udlandet, og at denne procedure fremgår af virksomhedens forretningsgange.

 

Senest opdateret 12-02-2021