Påbud om forlængelse og udvidelse af den uvildige undersøgelse af Danske Bank A/S’ gældsinddrivelse

06-12-2021

Finanstilsynets bestyrelse har den 3. december 2021 besluttet, at den uvildige undersøgelse af Danske Bank A/Ss gældsinddrivelsessag skal forlænges og udvides.

Udvidelsen består bl.a. i, at den uvildige undersøger skal forholde sig både til bankens analyser og den konkrete gennemførelse af foranstaltninger i forhold til de nu i alt 28 kendte yderligere problemstillinger og eventuelle yderligere generelle problemstillinger, som senere måtte blive afdækket. Den uvildige undersøger skal ligeledes løbende forholde sig til bankens fremdrift i sagen, og om banken afsætter tilstrækkelige ressourcer til arbejdet.
 
Den uvildige undersøgelse er desuden blevet forlænget, så den først vil blive afsluttet, når banken har implementeret det nye system, og det er sat i drift. Det betyder, at den uvildige undersøger også skal undersøge om bankens rensning af data og implementering af en ny systemmæssig understøttelse af bankens gældsinddrivelse og i praksis er tilfredsstillende og velfungerende, og ikke blot udtale sig om bankens planer herfor.

Læs hele påbuddet: 

Påbud om forlængelse og udvidelse af den uvildige undersøgelse af Danske Bank A/S' gældsinddrivelse 

 

Senest opdateret 06-12-2021