Redegørelse om inspektion i Borbjerg Sparekasse (hvidvaskområdet)

14-12-2021

Finanstilsynet var den 3. og 4. juni på inspektion i Borbjerg Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Sparekassen leverer traditionelle bankydelser til private kunder samt små og mellemstore erhvervskunder. Sparekassen opererer primært i sit lokalområde, der omfatter 6 nærmere afgrænsede postnumre.

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvaks eller finansiering af terrorisme er medium til høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på, at pengeinstitutter generelt anset for at have en medium til høj iboende risiko, og sparekassens produkter kan anvendes til hvidvask eller terrorfinansiering.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Sparekassen får påbud om at revidere sparekassens risikovurdering med henblik på at sikre, at sparekassen foretager en korrekt vurdering af sparekassens iboende risiko.

Sparekassen får påbud om at udarbejde tilstrækkelige forretningsgange for risikoklassificering, kundekendskab, skærpet kundekendskab samt undersøgelses- og noteringspligt.

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen foretager en risikovurdering af kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.

Sparekassen får påbud om at identificere og indhente tilstrækkelige identitetsoplysninger på juridiske personers reelle ejere.

Sparekassen får påbud om at vurdere og, hvor det er relevant, indhente oplysninger om forretningsforbindelsers formål og tilsigtede beskaffenhed.

Sparekassen får påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedure i de kundeforhold, hvor sparekassen vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Sparekassens får påbud om at gennemføre nye kundekendskabsprocedurer når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig.

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen er i stand til at overvåge udlandstransaktioner, og vurdere disse i forhold til sparekassens kundekendskab.

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen foretager en undersøgelse af mistænkelige transaktioner, og opbevarer dokumentation af undersøgelsen.

Sparekassen får påbud om at udarbejde en skriftlig plan for sparekassens interne kontrol for at sikre, at sparekassen gennemfører en tilstrækkelig kontrol af sparekassens indsats på hvidvaskområdet.

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen gennemfører kontrol med sparekassens løbende kundekendskabsprocedurer samt undersøgelses-, noterings- og underretningspligt. 

 

 

Senest opdateret 14-12-2021