Vurdering af en ansøgning om fit & proper-godkendelse

25-08-2021

Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som ledelsesmedlem i en finansiel virksomhed, jf. § 64, stk. 1, nr. 2 og 6, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet afgørelsen i medfør af § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed som følge af dens videregående betydelige følger for den pågældende og den berørte virksomhed.

Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på en ændring af lov om finansiel virksomhed fra juni 2018. Lovændringen indebærer, at Finanstilsynet i forbindelse med vurderinger efter § 64 i lov om finansiel virksomhed skal lægge vægt på ledelsesmedlemmets forståelse for den finansielle sektors særlige samfundsansvar i relation til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det betyder, at Finanstilsynet ved vurderingen af et ledelsesmedlem skal lægge vægt på, hvis vedkommende eksempelvis før sin indtræden i ledelsen for den finansielle virksomhed har været en del af ledelsen i en virksomhed, der har overtrådt regler på hvidvaskområdet.

Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på personens rolle i hændelsesforløbet, og at personen, uanset at vedkommende tog relevante initiativer undervejs, ikke agerede tilstrækkeligt, herunder især i lyset af 2018-lovændringen.

Finanstilsynet har efter en samlet vurdering af omstændighederne fundet, at personen ikke kan fit & proper-godkendes på nuværende tidspunkt.

 

Senest opdateret 25-08-2021