Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

22-04-2021

Finanstilsynets afgørelse af 21. april 2021 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 21. april 2021 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om transaktion i første kvartal af 2021.
Den ledende medarbejder tegnede aktier i udstederselskabet. Tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvormed transaktionerne var indberetningspligtige.

Senest opdateret 22-04-2021