Påbud og påtaler til PFA Pension i forbindelse med manglende årsoversigter til kunderne

02-09-2020

Finanstilsynet har den 14. August 2020 meddelt to påbud og en påtale til PFA Pension forbindelse med manglende årsoversigter til kunderne, samt manglende kommunikation om fejl i prognoserne.

I november 2019 blev PFA opmærksomme på at pensionstagerne i den tidligere pensionskasse for I:C: Hempel A/S ikke havde fået en årsoversigt fra selskabet de seneste 5 år. Endvidere opdagende PFA, at der havde været fejl i beregningerne af prognoserne i pensionerne for de pensionstagere, som endnu ikke var gået på pension. 

Finanstilsynet påbyder derfor PFA at informere samtlige pensionstagere, som har været omfattet af beregningsfejlen, om at der har været en fejl i deres pensionsprognoser, samt at rette op på processer, forretningsgange og ansvarsfordelinger, så det sikres, at PFA overholder sine informationsforpligtelser overfor deres kunder. Hertil fik PFA en påtale for ikke at have udsendt årsoversigter gennem fem år i årene 2015-2019 og i perioden heller ikke at stille oplysningerne om pensionsordningen løbende til rådighed for pensionstagerne på Mit PFA.  

 

Læs hele afgørelsen: Påtale for manglende årsoversigter og påbud om at sikre proces for årsoversigter fremadrettet

Senest opdateret 02-09-2020