Redegørelse om inspektion i Nord Leasing ApS (hvidvaskområdet)

29-09-2020

Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i Nord Leasing ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af privatkunder og erhvervskunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden udbyder finansiel leasing til privat- og erhvervskunder, herunder privatleasing, erhvervsleasing og split-leasing. Virksomheden betjener kun kunder bosiddende i Danmark og modtager ikke kontantbetalinger.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en øget iboende risiko for at blive udnyttet til terrorfinansiering. Virksomheden tager ikke imod kontantbetalinger, ligesom virksomhedens kunder kun består af kunder bosat i Danmark.

 

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Virksomheden får påbud om at revidere politikken på hvidvaskområdet, således at den tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, og fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

 

Virksomheden får påbud om at udarbejde skriftlige forretningsgange for, hvordan virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer, samt at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Endelig får virksomheden påbud om at foretage den fornødne overvågning af etablerede forretningsforbindelser med virksomhedens kunder, herunder at ajourføre oplysninger om kunderne.

 

Senest opdateret 29-09-2020