Redegørelse om hvidvaskinspektion (transaktionsovervågning) i Sydbank A/S

22-09-2020

Finanstilsynet gennemførte i perioden fra oktober til december 2019 en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i Sydbank A/S.

 

Undersøgelsen blev gennemført af konsulentfirmaet Deloitte på vegne af Finanstilsynet og var en del af en tværgående undersøgelse af transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i et udsnit af større banker i Danmark. 

Medarbejdere fra Finanstilsynet deltog i dele af undersøgelsen. Finanstilsynet har på baggrund af den endelige rapportering fra Deloitte udarbejdet inspektionsrapport, som indeholder de reaktioner, som Finanstilsynet har fundet anledning til på baggrund af observationerne fra inspektionen.

Risikovurdering og sammenfatning

Banken er et af de største danske pengeinstitutter. Banken tilbyder sine kunder en bred vifte af finansielle produkter, herunder private banking-aktiviteter. Derudover har banken et bredt netværk af korrespondentforbindelser. 

Finanstilsynet vurderede i 2019 på baggrund af en inspektion foretaget i 2018, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme var høj. Finanstilsynets vurdering var baseret på bankens størrelse og bankens udbud af finansielle produkter, der indebærer en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering samt bankens udbyggede netværk af korrespondentforbindelser. Finanstilsynet har ikke haft anledning til at ændre denne vurdering.

På baggrund af observationer og konklusioner i Deloittes undersøgelse er der to områder, der giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Bankens it-overvågningssystem indeholder en række parametre og tærskelværdier, som kan indstilles af banken. Banken får påbud om at tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation for bankens valgte indstillinger i overvågningssystemet.

Banken får også påbud om at sikre, at banken foretager en tilstrækkelig undersøgelse af alarmer fra overvågningen, herunder ved konkrete instrukser for, hvordan undersøgelsen skal foretages, og at resultaterne af undersøgelserne noteres og opbevares. 

Senest opdateret 22-09-2020