Redegørelse om inspektion i Monni ApS (hvidvaskområdet)

27-10-2020

Finanstilsynet var i april 2020 på inspektion i Monni ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privat- og virksomhedskunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Monni ApS udbyder veksling mellem den virtuelle valuta Bitcoin og danske kroner via tre forskellige digitale platforme til både privat- og erhvervskunder.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder en enkel ydelse, veksling mellem Bitcoins og danske kroner, derudover at virksomheden ikke modtager kontanter. Det indgår desuden i Finanstilsynets vurdering, at hver veksling er dokumenteret på Bitcoins blockchain, som er offentligt tilgængeligt. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder.


 

På baggrund af inspektionen har tre områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Virksomheden får påbud om at revidere virksomhedens risikovurdering således, at den identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herunder skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko separat for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Virksomheden får også et påbud om at sikre, at virksomhedens politik på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, fastsætter virksomhedens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

 

Endeligt får virksomheden påbud om at revidere forretningsgangene, således at de angiver de konkrete aktiviteter, som skal udføres.

Senest opdateret 27-10-2020