Videregivelse til kreditoplysningsinstitutter

30-10-2020

Finanstilsynet udtaler, at banker og forbrugslånsvirksomheder i overensstemmelse med videregivelsesreglerne berettiget kan videregive oplysninger om gældsforhold til et kreditoplysningsbureau

Finanstilsynet har i forbindelse med en henvendelse fra Experian oplyst, at banker og forbrugslånsvirksomheder er berettiget til at videregive oplysninger om gældsforhold til et kreditoplysningsbureau. Den hidtidige praksis i forhold til videregivelsesreglerne i den finansielle lovgivning har bevirket, at gældsoplysninger fra finansielle virksomheder ikke kan indberettes til kreditoplysningsbureauer. Dette står i modstrid til hvad der gælder for øvrige kreditorer, der efter databeskyttelsesreglerne kan indberette gældsoplysninger til kreditoplysningsbureauer. Finanstilsynets vejledende udtalelses bevirker, at banker mv. vil have de samme muligheder for videregivelse som de virksomheder, der ikke er omfattet af den finansielle lovgivning.

Finanstilsynets udtalelse skal også ses i lyset af, at Finanstilsynet finder det hensigtsmæssigt at kunne sikre folk mod overgældssætning. Finanstilsynets vejledende udtalelse bevirker således, at kreditorerne sammen kan skabe et sådant overblik.

Læs: Finanstilsynets vejledende udtalelse

Senest opdateret 30-10-2020