Redegørelse om påbud til Danske Bank A/S på markeds- og modpartsrisikoområderne

30-10-2020

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Danske Bank A/S revurderet bankens tilladelse til at opgøre kapitalkravet ved interne modeller for markedsrisiko og modpartsrisiko. Finanstilsynet skal regelmæssigt og mindst hvert tredje år føre tilsyn med, at godkendte interne modeller fortsat opfylder kravene.

 

Sammenfatning og vurdering

Danske Bank A/S har tilladelse til at anvende en Value-at-Risk model (VaRmodel) og en intern model for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko (IRC-model) til opgørelse af kapitalkravet for generel og specifik risiko på markedsrisikoområdet. Det er Finanstilsynets vurdering, at banken fortsat kan anvende de interne modeller til opgørelse af kapitalkravet på markedsrisikoområdet.

Finanstilsynet har dog konstateret, at banken ikke gennemfører et tilstrækkeligt omfattende stresstestprogram, der bl.a. har til formål at identificere og måle risici, som ikke fanges tilstrækkeligt af de interne modeller. Banken har fået et påbud om at udvide stresstestprogrammet.

Danske Bank A/S har ligeledes tilladelse til at anvende en intern model (IMMmodel) til opgørelse af eksponeringen over for kunder, virksomheder mv., som banken har indgået afledte finansielle instrumenter med. Det er Finanstilsynets vurdering, at banken fortsat kan anvende den interne model til opgørelse af eksponeringen på modpartsrisiko.

Som en del af modellen skal banken identificere afledte finansielle instrumenter, som ikke er lette at erstatte. Finanstilsynet konstaterede, at banken anvender en forsimplet metode til identifikation af disse instrumenter, og banken er i den forbindelse blevet påbudt at forbedre metoden til at identificere om instrumenter er lette at erstatte.

Danske Bank A/S har pr. 31. december 2019 opgjort det individuelle solvensbehov til 12,7 procent. Revurderingen har ikke givet anledning til at ændre det opgjorte solvensbehov.

 

 

Senest opdateret 30-10-2020