Redegørelse om inspektion i Codicu ApS (hvidvaskområdet)

01-10-2020

Finanstilsynet var i marts 2020 på inspektion i Codicu ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange, kundekendskabsprocedurer, overvågning af privatkunder og erhvervskunder samt underretninger til Hvidvasksekretariatet.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden udbyder veksling mellem danske kroner og den virtuelle valuta Bitcoin til både privat- og erhvervskunder. Virksomheden tilbyder ikke virtuelle tegnebøger, og virksomhedens kunder kan således hverken have Bitcoin eller danske kroner indestående hos virksomheden. I forbindelse med en veksling skal virksomhedens kunder dog foretage indbetalingen af Bitcoin eller danske kroner til virksomheden via bankoverførsel, hvorefter virksomheden foretager udbetalingen til kunden igen via bankoverførsel. Virksomheden tilbyder ikke kontanthandler eller brug af betalingskort.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder en enkel ydelse, veksling mellem Bitcoin og danske kroner ved brug af bankoverførsel. Det indgår desuden i Finanstilsynets vurdering, at hver veksling er dokumenteret på Bitcoin’s blockchain, som er offentligt tilgængeligt, og at denne dokumentation dermed ikke kan manipuleres af virksomheden eller af tredjemand. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder.

På baggrund af inspektionen har tre områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Virksomheden får påbud om at revidere virksomhedens risikovurdering således, at den identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herunder skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko separat for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virksomheden får også et påbud om at udarbejde en politik på hvidvaskområdet som tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, fastsætter virksomhedens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Endeligt får virksomheden påbud om at revidere forretningsgangene, således at de angiver konkrete aktiviteter, som skal udføres.

 

Senest opdateret 01-10-2020