Redegørelse om inspektion i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S (hvidvaskområdet)

14-10-2020

Finanstilsynet var i september 2020 på inspektion i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Capital Four er et fondsmæglerselskab, der opererer globalt indenfor investering i højrente virksomhedsobligationer. Virksomheden fik sin fondsmæglertilladelse i 2007 og har hovedkontor i København.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at fondsmæglere generelt har en lav iboende risiko, og at virksomheden kun udbyder diskretionær porteføljepleje, hvilket betyder, at virksomheden foretager investeringer på vegne af kunderne i overensstemmelse med porteføljeaftalerne med kunderne. Virksomheden henvender sig endvidere kun til institutionelle og professionelle kunder, herunder kunder som ligeledes tilbyder diskretionær porteføljepleje eller forvalter alternative investeringsfonde.

 

På baggrund af inspektionen har ingen områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Senest opdateret 14-10-2020