Redegørelse om inspektion i Spektrum Fonds-mæglerselskab A/S (hvidvaskområdet)

09-11-2020

Finanstilsynet var i oktober 2020 på inspektion i Spektrum Fondsmægler-selskab A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Spektrum er en formueforvalter og investeringsrådgiver for hovedsageligt professionelle investorer. Virksomheden fik sin fondsmæglertilladelse i 2017 og har hovedkontor i København.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at fondsmæglere generelt har en lav iboende risiko, og at virksomheden foretager investeringer og transaktioner på vegne af kunderne. Virksomheden henvender sig endvidere primært til professionelle investorer, som alle er danske og har deres formue i danske banker, som administrerer kundernes porteføljer.

 

På baggrund af inspektionen har ingen områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Senest opdateret 09-11-2020