Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (bevillinger af udlån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter)

03-11-2020

Finanstilsynet gennemførte i juni 2020 en inspektion i Spar Nord Bank A/S. Formålet var primært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til kunder med udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 29 bevillinger af udlån, som banken havde bevilget i perioden 1. januar 2019 til 25. marts 2020.

 

Bankens kreditpolitik indeholdt ikke klare retningslinjer for, under hvilke betingelser og i hvilket omfang banken kan fravige hovedreglerne fastsat af bestyrelsen. Uklare retningslinjer og grænser øger risikoen for, at den faktiske risikoprofil i realiteten afviger fra den risikoprofil, som bestyrelsen ønsker.

 

Inspektionen viste også, at kreditpolitikkens hovedregler i over halvdelen af sagerne var fraveget.

 

Banken fik påbud om at tilrette kreditpolitikken.

 

Inspektionen viste endvidere, at bankens rapportering ikke gav bestyrelsen et tilstrækkeligt overblik over omfanget og typen af fravigelser og afvigelser fra kreditpolitikken. Mangelfuld rapportering øger risikoen for, at bestyrelsen ikke i tide kan reagere på øget risikotagning. Banken fik påbud om at sikre, at der sker rapportering til bestyrelsen på alle grænser fastsat i kreditpolitikken, herunder at registrering og rapportering af fra- og afvigelser forbedres.

 

Inspektionen viste, at der i en række af de gennemgåede bevillinger var forhold, der kunne give en forhøjet risiko. Dette skyldtes hovedsageligt, at bevillingerne afveg fra hovedreglerne i kreditpolitikken eller, at beslutningsgrundlaget var mangelfuldt eller mangelfuldt dokumenteret. Banken fik påbud om at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.

 

Inspektionen gav ikke anledning til en revurdering af bankens solvensbehov.

 

Senest opdateret 03-11-2020