Redegørelse om inspektion i Safari Shop (hvidvaskområdet)

04-11-2020

Finanstilsynet var den 29. juni 2020 på inspektion i Safari Shop v/ Mahmoud Said Osman (”virksomheden”). Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven i relation til pengeoverførelsesvirksomheden, som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt overvågning af kunder.

 

Virksomheden har en begrænset tilladelse til at udøve pengeoverførselsvirksomhed i Danmark. Herudover er virksomheden pengeoverførselsagent for Western Union Payment Services Ireland Ltd. Virksomhedens status som pengeoverførselsagent for Western Union Payment Services Ireland Ltd, og virksomhedens IT opsætning i relation hertil, faldt uden for inspektionens formål.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at pengeoverførselsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller finansiering af terrorisme.


 

På baggrund af inspektionen er der et område, som giver anledning til en tilsynsmæssig reaktion.

 

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden undersøger mistænkelige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares.

 

Senest opdateret 04-11-2020