Orientering om forlængelse af tilladelse til tilbagekøb af ikke-foranstillet seniorgæld før kontraktligt forfald

17-11-2020

Bestemmelserne i CRR II-forordningen om indførelse af nye krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (i Danmark ikke-foranstillede passiver) har fundet anvendelse siden den 27. juni 2019. Det indebærer, at institutterne skal have afviklingsmyndighedens forudgående godkendelse til tilbagekøb af egne ikke-foranstillede seniorgældsinstrumenter før kontraktligt forfald, herunder til market making formål.

Denne orientering er kun relevant for kreditinstitutter, der har udstedt eller påtænker at udstede ikke-foranstillet seniorgæld til opfyldelse af krav til nedskrivningsegnede passiver.

Se Finanstilsynets orientering om forlængelse af Finanstilsynets tilladelser til indfrielse af ikke-foranstillet seniorgæld, herunder en midlertidig ordning for market making.

Senest opdateret 17-11-2020