Redegørelse om hvidvaskinspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland

30-11-2020

Finanstilsynet var den 24. og 25. september 2019 på inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (herefter ”filialen”).

 

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af hvidvaskområdet som et led i det løbende tilsyn med filialen. På inspektionen blev der primært fokuseret på filialens kundekendskabsprocedurer.

Filialen havde før inspektionerne igangsat en række tiltag med henblik på at styrke filialens foranstaltninger til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Denne proces er fortsat efter inspektionerne med indførelsen af yderligere tiltag. Henset til den tid, der er forløbet efter inspektionernes gennemførelse, kan de forhold, der beskrives i rapporten, have ændret sig.

Risikovurdering og sammenfatning

Filialen er det næststørste pengeinstitut i Danmark. Den udbyder alle typer af bankprodukter fra simple indlånskonti til privatkunder, komplicerede finansielle produkter til investorer og full service bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser, kapitalforvaltning og investering. Filialen har et meget betydeligt antal privatkunder, virksomhedskunder og institutionelle kunder, hvoraf mange har komplicerede koncernstrukturer og/eller finansielle arrangementer. Omfanget af transaktioner, herunder grænseoverskridende pengeoverførsler, er betydeligt. Filialen har betydelige aktiviteter indenfor værdipapirhandel, herunder engroshandel og private banking, og den har et omfattende antal grænseoverskridende korrespondentforbindelser. 

Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at filialens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. 

På baggrund af inspektionen får filialen påbud om at sikre, at der gennemføres tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, herunder opdatering og ajourføring af kundekendskabsoplysninger, for samtlige kunder i overensstemmelse med hvidvaskloven, hvor dette ikke allerede er sket.

 

 

 

Senest opdateret 30-11-2020