Redegørelse om inspektion i Brickshare AIFM A/S (hvidvaskområdet)

09-11-2020

Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i Brickshare AIFM A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Brickshare AIFM A/S er en forvalter af alternative investeringsfonde og fik tilladelse til at drive virksomhed den 28. februar 2019. Brickshare AIFM A/S administrerer Brickshare Invest AIF-SIKAV med hertil underliggende afdelinger. Afdelingerne har en investeringsstrategi indenfor ejendomme og har tilladelse til at blive markedsført overfor detailinvestorer.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at gennemsnitsinvesteringen per investor er på et niveau, hvor almindelige privatkunder og mindre erhvervskunder kan foretage en investering, og at det er muligt for kunderne at indløse sine andele en gang om måneden mod et mindre gebyr. Omvendt har virksomheden primært danske privatkunder samt alene erhvervskunder med en simpel ejerstruktur.

 

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel. På den baggrund skal den omfatte en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder.

 

 

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden foretager den fornødne overvågning af etablerede forretningsforbindelser med henblik på at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunderne og kundernes forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse.

 

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden undersøger mistænkelige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares.

 

Endelig får virksomheden påbud om at sikre, at virksomheden udfører tilstrækkelige interne kontroller af risikostyringen, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligten samt opbevaring af kundeoplysninger, og at kontrollerne kan dokumenteres.

 

Senest opdateret 09-11-2020