Politianmeldelse af TMF Denmark A/S for overtrædelse af lov om betalinger

25-03-2020

Finanstilsynet har den 25. marts 2020 politianmeldt TMF Denmark A/S for at have udøvet pengeoverførselsvirksomhed uden tilladelse i henhold til lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019.

Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet har konstateret, at TMF Denmark A/S i forbindelse med udbud af lønudbetalingstjenester til udenlandske virksomheder har modtaget midler fra udenlandske virksomheder og videreført disse til betalingsmodtagere i Danmark.

Finanstilsynet vurderer, at aktiviteten udgør pengeoverførselsvirksomhed, jf. § 7, nr. 22, i lov om betalinger og dermed en betalingstjeneste omfattet af bilag 1 til lov om betalinger. Finanstilsynet vurderer, at TMF Denmark A/S har overtrådt forbuddet mod at udbyde betalingstjenester uden tilladelse, jf. § 3 i lov om betalinger. Overtrædelse af forbuddet er strafbelagt. 

Finanstilsynet anmoder derfor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede en politimæssig efterforskning.

 

Senest opdateret 25-03-2020